Primary tabs

Våra partner

Swedish
 • Vi samarbetar med flera institutioner, specialister och experter:
 • Kvalificerade imamer och missionärer
 • Islamiska föreningar, moskéer och olika kulturcentrum
 • Advokatbyråer
 • Juridiska konsulter
 • Psykiatriker och psykologer
 • Auktoriserade translatorer, tolkar, översättningsbyråer
 • Kommunala sociala myndigheter
 • Statliga myndigheter och privata intressegrupper för bekämpning av rasism och islamfobi
 • Skolor och studieförbund
 • pedagoger
 • Utbildningscentra för islamiska och sociala studier samt forskningscentra
 • Statliga myndigheter och statliga verk
 • Migrationsverket
 • Integrationsverket
 • Utbildningsdepartementet
 • Utrikesdepartementet
 • Socialdepartementet inkl. hälso- och sjukvård samt psykiatri
 • Polismyndigheten
 • Kriminalvården
 • Statens institutionsstyrelse SiS
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO)
 • Frivillighetsorganisationer, Fristående organisationer och NGO
 • Svenska rådet för fatwa och skiljedomar
 • Svenska rådet för försvar av muslimska helgedomar
 • Hela människan
 • ECPAT Sverige mot barnsexhandel
 • Svenska Röda Korset
 • Rädda Barnen
 • Systerjouren Somaya
 • Kvinnofridslinjen
 • Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
 • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
 • Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer
 • Nordisk Hjälp
 • Flicka.nu
 • Centrum för multietnisk forskning - Uppsala universitet
 • Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin IPM
 • centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut CEIFO
 • Internationell Migration och Etniska Relationer - IMER

Om oss

Vi är en specialiserad konsultbyrå som ger råd och stöd inom religiösa frågor samt sociala och kulturella tjänster. Konsultbyrån är registrerad och innehar F-skattsedel. Huvudkontoret ligger i Stockholm och härifrån styr vi vår konsultverksamhet över hela riket.

Lär mer här

Senaste Nytt

07/26/2013 - 13:44
07/26/2013 - 13:43

Kontakta oss

Upplandsgatan 59, nb 1113 28

Stockholm Odenplan Tunnelbana Stockholm - Sweden

 • info@iskb.se
 • Fax: 08-7762894
 • Tlf: 070-8254428
 • Plusgirot: 470698-2
 • Bankgiro: 292-6608

SPRÅK